Práce se sklem
Práce se sklem

Práce se sklem vyžaduje trpělivost a fantazii

Sklo bylo objeveno v Mezopotámii již v polovině 3. tisíciletí př. n. l. Nebylo tak čisté, jako dnes a používalo se především na výrobu různých ozdob. Historie skla v České republice se objevila v roce 1162, kdy ho sem přinesli obchodníci z Egypta. Sklo bylo různě zbarvené a nedokonale protavené. První sklárny vznikaly ve druhé polovině 13. století v Jizerských a Krušných horách, dále také v Krkonoších a hlavně na Moravě. Čiré sklo s mírným zbarvením do žluta či zelena se začalo tavit od poloviny 14. století. To se používalo jako sklo do oken kostelů.

Při výrobě skla se používají čtyři technologické procesy. Prvním procesem je příprava vsázky a její dávkování. Připravené suroviny, které jsou upravené a pomleté se smíchají dohromady. Následuje fáze tavení skla, která se provádí ve sklářských tavících pecích při teplotě 1400 - 1600 oC. Předposlední fází je tvarování skla. Tvarování skla se provádí jak ručně, tak i přes automatické procesy. Poslední fází je chlazení skla, kde se jedná o řízené chlazení. Výrobek, který vznikne z tohoto procesu, je jedinečný. Pokud i vy toužíte si vyrobit vlastní originální skleněný výrobek, například foukáním, zamluvte si tento zážitek a pochlubte se přátelům svým uměním.

bezmocnost
pocit moci
mrazení
štěstí
zábavnost
nadšení
strach
vzrušení
nespoutanost
radost
časově náročné
náročné psychicky
adrenalin
relaxace
náročné fyzicky
sebepoznání
vědomosti
dovednosti
zručnost
rozhled
zkušenosti
pro páry
pro dospělé
pro děti
pro muže
pro ženy
pro seniory
nadšení
84%
radost
82%
náročné fyzicky
83%
časově náročné
75%
dovednosti
96%
zručnost
93%
pro dospělé
99%
pro seniory
30%
adrenalin
15%

Jeklib
radost 94%
náročné fyzicky 91%
časově náročné 72%
dovednosti 100%
zručnost 100%
pro dospělé 100%
nadšení 97%

V každé kultuře existuje určitá forma terapeutické masáže; popisy mnoha metod, které jsou používány dodnes, známe z nejstarších zapsaných lékařských textů. Čínský rukopis z roku 2700 před naším letopočtem doporučuje každé ráno provádět automasáž „proti nachlazení.